HSF Marine söker hamnpersonal!

Vill du vara vid havet i Hangö med trevliga människor?
Nu har du din chans!
Oy HSF Marine Ab, som sköter om gästhamnsverksamheten i Östra hamnen, söker personal inför båtsäsongen 2022. Du skall gärna vara över 18 år vara social, kundorienterad, ha bra kunskaper i svenska, finska och engelska.
Som merit räknas om du har kännedom och erfarenhet av båtar.
Till dina uppgifter hör att sköta om säkerheten, trivseln och renlighet i hamnen, ge kundservice, att guida turister samnt att ta emot och förtöja båtar.
Skicka  en fritt formulerad ansökan med CV till: satamakapteeni@hsfmarine.fisenast 7.2 kl 16.00.
Mera information får du antingen via mejl eller tel 019232770