Välkommen till soliga Hangö!

Hej på er alla!

Vi håller hamnkontoret öppet dagligen. Detaljerade öppettider finns på hamnkontorets anslagstavla.

Vatten och el kan fås normalt från bryggorna och sorteringspunkten för avfall är öppen.

Dusch och bastumöjlighet finns båtvis under hamnkontorets öppettider.

Bekanta dig gärna med Segling och Båtsport i Finlands rekommendationer angående Corona.

https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/

Observera att vi strävar till att minimera användning av kontanter under rådande förhållanden.

Frågor?

info@hsfmarine.fi

+ 358 19 232 770

Välkommen till soliga Hangö!