Välkommen till Hangö!

Tack för sesongen! ..men ännu kan du komma till Hangö!

Hamnen har nu ett On-Line betalningssystem, vars instruktioner finns på hamnens anslagstavlor och i hamnkontorets fönster.
(hamnavgift inkluderar kaj och el)

Här är en direktlänk till betalningssystemet:
https://hanko.satamapaikka.com/park/sv/22

 

Vi erbjuder nu en trygg månads- och veckoparkering för er båt! Vi övervakar båtens fastsättningar och el ingår i avgiften. Då kan ni njuta av båtande på veckoslutet i vår vackra miljö och båten kan ni lämna bekvämt i vår hamn. Mera information: ring +35819232770

 

Se Segling och Båtsport i Finlands direktiv om ansvarsfullt båtande under Corona tider:
https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/

Observera, att vi försöker undvika användningen av kontanter!

info@hsfmarine.fi

+358 19 232 770

Välkomna till soliga Hangö !